Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy - strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO

 

Dyrektor

 

Ryszard Telega 

 (14) 680 91 00

Pokój 18

Z-ca Dyrektora

 

Katarzyna Rostowska-Machnik

(14) 680 91 00

Pokój 19

DZIAŁ ORGAZNIZACYJNY

 

Kierownik

Anna Przetacznik-Sędłak

(14) 680 91 30

Pokój 25

Pracownicy

Sekretariat

 

(14) 680 91 00

Pokój 17 

Zamówienia publiczne

Maria Dydo

(14) 680 91 19

Pokój 24

Zakupy, skład
akt bezrobotnych 

Elżbieta Kliś

(14) 680 91 33

Pokój 24

Składnica akt

Renata Stanoch

(14) 680 91 32

Pokój 15 

Informatyka

Robert Podlasek

(14) 680 91 34

Pokój 28

Informatyka

Grzegorz Świder

(14) 680 91 35

Pokój 28

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

Kierownik

Grażyna Rak

(14) 680 91 70

Pokój 14

Pracownicy

Pośrednicy pracy
ds. marketingu
(Zgłaszanie ofert pracy)

Alina Włodyka

(14) 680 91 45

Pokój 9 

Tomasz Monsiel

(14) 680 91 73

Pokój 9

Edyta Szukała-Kura

(14) 680 91 45

Pokój 9

POŚREDNICTWO PRACY

Grażyna Dębska

(14) 680 91 74

Pokój 10 

Grażyna Fryz

(14) 680 91 74

Pokój 10 

Zofia Czernik

(14) 680 91 51

Pokój 10 

Piotr Kramarz

(14) 680 91 51

Pokój 10 

Jan Szynal

(14) 680 91 71

Pokój 10 

Anna Sroka

(14) 680 91 71

Pokój 10 

Danuta Szeglowska

(14) 680 91 72

Pokój 10 

Ewa Mazur

(14) 680 91 72

Pokój 10 

Dawid Wieczorkiewicz

(14) 680 91 90

Pokój 10 

Ewelina Stelmach-Grzebieluch

(14) 680 91 90

Pokój 10 

DORADZTWO ZAWODOWE

Stanisław Warżel

(14) 680 91 65

Pokój 10 

Agnieszka Słota

(14) 680 91 65

Pokój 10 

Kinga Blicharz

(14) 680 91 75

Pokój 10 

Edyta Lenczowska

(14) 680 91 75

Pokój 10 

Natalia Adamczak-Babiarz

(14) 680 91 80

Pokój 10

Ewa Selwa

(14) 680 91 80

Pokój 10

SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH

Monika Erazmus-Homik

(14) 680 91 67

Pokój 13 

Anna Kurcz

(14) 680 91 64

Pokój 13 

Damian Ceroń

(14) 680 91 64

Pokój 13

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Kierownik

Danuta Hadała

(14) 680 91 60

Pokój 23

Pracownicy

Staże, prace społecznie użyteczne

Teresa Zemka

(14) 680 91 63

Pokój 6

Staże, bon stażowy, przygotowanie zawodowe dorosłych

Janina Kamińska

(14) 680 91 61

Pokój 6

Bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Joanna Cichowska

(14) 680 91 61

Pokój 6

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Anna Pelc-Bryś

(14) 680 91 68

Pokój 2

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Katarzyna Ziobro

(14) 680 91 95

Pokój 2

Danuta Zapała

(14) 680 91 95

Pokój 2

Prace interwencyjne, roboty publiczne, zwrot kosztów dojazdu

Dorota Falarz

 (14) 680 91 62

Pokój 12

Europejski Fundusz Społeczny

Grzegorz Fryz

(14) 680 91 66

Pokój 27

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Kierownik

Urszula Michałuszko

(14) 680 91 40

Pokój 26

Pracownicy

Informacja

Krystyna Szczepańska

(14) 680 91 54

Pokój 1

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

Lucyna Dobosz

(14) 680 91 44

Pokój 8 A, B

Wanda Babiarz

(14) 680 91 44

Pokój 8 A, B

     

Natalia Wojtuła

(14) 680 91 42

Pokój 8 A, B

ZUS, rejestracja

Monika Zygmunt

(14) 680 91 46

Pokój 8 A, B

Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku, wypłata świadczeń

Barbara Kucia

(14) 680 91 52

Pokój 8 C

Dodatki aktywizacyjne, stypendia

Józefa Kurdziołek

(14) 680 91 41

Pokój 8 C

Wykreślenia, wydawanie zaświadczeń

Marceliny Baum-Pietrucha

(14) 680 91 43

Pokój 8 C

     

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Kierownik

Maria Zięba

(14) 680 91 20

Pokój 31

Pracownicy

Płace

Teresa Kukułka

(14) 680 91 21

Pokój 32

ZUS

Anna Skiba

(14) 680 91 24

Pokój 32

Ewelina Polkowska

(14) 680 91 24

Pokój 32

Refundacje
(prace interwencyjne, roboty publiczne)

Agnieszka Skóra

(14) 680 91 22

Pokój 33

Obsługa księgowa Funduszu Pracy

Lucyna Kaczorek

(14) 680 91 23

Pokój 33

Anna Kania

(14) 680 91 23

Pokój 33

Barbara Kloc

(14) 680 91 23

Pokój 33

ZESPÓŁ PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Kierownik Radca Prawny

Agnieszka Posłuszny

(14) 680 91 76

Pokój 22

Pracownicy

Radca Prawny

Damian Krok

(14) 680 91 76

Pokój 22

Obsługa prawno-administracyjna

Kinga Wilczyńska

(14) 680 91 76

Pokój 22

SAMODZIELNE STANOWISKA

Kontrola wewnętrzna

Beata Stępień

(14) 680 91 53

Pokój 27

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, po to aby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Nie blokując tych plików wyrażasz zgodę na zapisywanie ich przez nasz serwis.